Al Maidah Ayat 1-5 - Bacaan Tadarus Al-Quran

Oct 24, 2023
Blog

Surat Al-Maidah adalah surat ke-5 di dalam Al-Quran. Ayat 1-5 dari surat ini sangat penting untuk dipelajari dan diamalkan. Berikut adalah bacaan dari Al-Maidah ayat 1-5 beserta artinya:

Ayat 1

Al Maidah ayat 1: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah segala perjanjian. Diperbolehkan bagimu binatang-binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu, sedang kamu dalam keadaan ihram (berihram untuk haji). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum yang dikehendaki-Nya.

Ayat 2

Al Maidah ayat 2: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menganggap serupa antara siapa yang memakan harta dengan jalan yang batil (makan riba), dengan orang yang bersedekah di jalan Allah; orang-orang yang demikian itu tidak sama di sisi Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman.

Ayat 3

Al Maidah ayat 3: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah menguji kamu dengan beberapa ekor binatang buruan yang dapat dijangkau oleh tangan dan lembarnya, agar diketahui siapa yang takut kepada Allah dengan tidak melampaui batas hukum-Nya. Barangsiapa melampaui batas hukum-Nya, maka akan ditimpakan azab yang pedih atasnya.

Ayat 4

Al Maidah ayat 4: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Ayat 5

Al Maidah ayat 5: Makanan yang halal ialah untuk orang-orang yang beriman hanyalah makanan yang halal pula bagi orang-orang Yahudi, kecuali yang dijelaskan kepadamu. Demikian pula makanan yang halal ialah makanan yang halal pula bagi orang-orang Nasrani; kecuali yang dijelaskan kepadamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu dan janganlah kamu menyimpang, sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang pedih, disebabkan mereka melupakan hari perhitungan.

Dengan memahami dan menghafal ayat-ayat Mulai dari Al-Maidah ayat 1-5, diharapkan umat muslim dapat hidup sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan menjalani kehidupan dengan penuh keberkahan.